Kendi İhtiyaç İçindeyken Başkalarını Düşünüp Yardım Eden Kurtulmuştur

yardımseverlik

Buhari ve Müslim'de nakledildiğine göre Ebu Hureyre (ra) şöyle anlatmıştır:

"Bir adam, Allah Resulü (sav)'a geldi ve: 'Ben açım' dedi. Allah Resulü, hanımlarından birine: "Yiyecek bir şey gönder" diye haber saldı.

O hanımı: "Seni Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok" dedi.

Hz. Peygamber (sav) bu defa bir başka hanımından yiyecek bir şey istedi. O da aynı cevabı verdi.

Daha sonra diğer hanımları da hep aynı cevabı verdiler: "Seni Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok."

Bunun üzerine Allah Resulü (sav) ashabına dönerek: "Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister? Allah ona rahmet eylesin" buyurdu.

Ensar'dan biri ayağa kalktı ve: "Ben misafir ederim ey Allah'ın Resulü" diyerek o yoksulu evine götürdü. Karısına: "Peygamber'in misafirini ağırla" dedi, ardından da 'Evde yiyecek bir şey var mı?' diye sordu.

Hanımı: "Hayır, sadece çocuklarımızın yiyeceği kadar bir şey var" dedi. O sahabi de: "Öyleyse çocukları oyala, sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafir içeri girince, lambayı yakıyormuş gibi yaparak söndür. Sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım" dedi.

Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi Allah Resulü'nün yanına gitti. Onu gören Hz. Peygamber: "Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan Allah Teâlâ memnun oldu" buyurdu.

Bu olayın ardından şu ayeti kerime nazil oldu: "Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkasını daha çok düşünürler. Kendini nefsinin tutkularından koruyan kimse kurtulmuştur" (Haşr, 59/9)
Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak