Kuran'da Müminler


islamiyet

Kurandan ayetlerle müminin özellikleri.

Mü'min olanlar,ancak o kimselerdir ki,onlar,Allah'a ve Resûlü’ne iman ettiler,sonra hiç bir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler.
İşte onlar,sadık (doğru) olanların ta kendileridir. (Hucurat Suresi,15)
YALNIZCA ALLAH’TAN KORKUP SAKINIRLAR
Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar. (Mearic Suresi,27)
Ey iman edenler,Allah’tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz,ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. (Al-i İmran Suresi,102)
Ey iman edenler,Allah’tan korkup-sakınırsanız,size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir,kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi,29)
Sen ancak,zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini,bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi,11)
Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan korkup-sakının,dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa;işte onlar,felah (kurtuluş) bulanlardır. (Teğabun Suresi,16)
O,önlerindekini ve arkalarındakini bilir;onlar şefaat etmezler (kendisinden) hoşnut olunandan başka. Ve onlar,O’nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. (Enbiya Suresi,28)
Mü’minler ancak o kimselerdir ki,Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal Suresi,2)

YALNIZCA ALLAH’A İBADET EDERLER
De ki:“Ey insanlar,eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz,ben,sizin Allah’tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum,ancak ben,sizin hayatınıza son verecek olan Allah’a ibadet ederim. Ben,mü’minlerden olmakla emrolundum.” (Yunus Suresi,104)
Şüphesiz,sana bu Kitabı hak ile indirdik;öyleyse sen de dini yalnızca O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. Haberin olsun;halis (katıksız) olan din yalnızca Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) “Biz,bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” Elbette Allah,kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah,yalancı,kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. (Zümer Suresi,2-3)
Ey iman eden kullarım,şüphesiz benim arzım geniştir;artık yalnızca bana ibadet edin. (Ankebut Suresi,56)

ALLAH’I HERŞEYİN ÜZERİNDE TUTARLAR
Onlar,kendilerine insanlar:“Size karşı insanlar topla(n)dılar,artık onlardan korkun” dedikleri halde im`nları artanlar ve:“Allah bize yeter,O ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi,173)
İnsanlar içinde,Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki,onlar (bunları),Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler,azaba uğrayacakları zaman,muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara Suresi,165)
Ey iman edenler,içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se,Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği,onların da kendisine sevdiği mü’minlere karşı alçak gönüllü,kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu,Allah’ın bir fazlıdır,onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır,bilendir. (Maide Suresi,54)
Onun duasına icabet ettik,kendisine Yahya’yı armağan ettik,eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı,umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. (Enbiya Suresi,90)
(Öyle) Adamlar ki,ne ticaret,ne alış-veriş onları Allah’ı zikretmekten,dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’;onlar,kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. (Nur Suresi,37)

ALLAH’A HİÇBİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAZLAR

Allah,içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir:Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa,onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak,kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar,yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse,işte onlar fasıktır. (Nur Suresi,55)
Andolsun,“Şüphesiz Allah,Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih’in dediği (şudur:) “Ey İsrailoğulları,benim de Rabbim,sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Çünkü O,kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır,onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.” (Maide Suresi,72)
Ancak tevbe edenler,ıslah edenler,Allah’a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için (halis) kılanlar başka;işte onlar mü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. (Nisa Suresi,146)
De ki:“Şüphesiz ben,ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim;yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa,artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın.” (Kehf Suresi,110)
Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif) olarak dine,Allah’ın o fıtratına çevir;ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi,30)

HERŞEYİN ALLAH’TAN OLDUĞUNU BİLİRLER

De ki:“Allah’ın bizim için yazdıkları dışında,bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi,51)
De ki:“Allah’ın dilemesi dışında,kendim için zarardan ve yarardan (hiç bir şeye) malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince,artık ne bir saat ertelenebilirler,ne öne alınabilirler. (Yunus Suresi,49)
Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. (Tekvir Suresi,29)
Hiç bir şey hakkında:“Ben bunu yarın mutlaka yapacağım” deme. Ancak:“Allah dilerse” (inşallah yapacağım de). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki:“Umulur ki,Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip-iletir.” (Kehf Suresi,23-24)
Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse,onun kalbini hidayete yöneltir. Allah,her şeyi bilendir. (Teğabun Suresi,11)
Onları siz öldürmediniz,ama onları Allah öldürdü;attığın zaman sen atmadın,ama Allah attı. Mü’minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah,işitendir,bilendir. (Enfal Suresi,17)
Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki,Biz onu yaratmadan önce,bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu,Allah’a göre pek kolaydır. (Hadid Suresi,22)

ASIL HEDEFLERİ ALLAH’IN RIZASIDIR

Allah’ın rızasına uyan kişi,Allah’tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. (Al-i İmran Suresi,162)
Bundan dolayı,kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah’tan bir nimetle geri döndüler. Onlar,Allah’ın rızasına uydular. Allah,büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i İmran Suresi,174)
Onların ‘gizlice söyleşmelerinin’ çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah’ın rızasını isteyerek böyle yaparsa,artık ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi,114)
Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler,namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar,bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir. (Ra’d Suresi,22)
Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz,kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi,28)
Öyleyse yakınlara hakkını ver,yoksula da,yolcuya da. Allah’ın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. (Rum Suresi,38)
Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir). Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. (Leyl Suresi,20-21)
Binasının temelini,Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır,yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah,zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi,109)
Ey iman edenler,Allah’ın şiarlarına,haram olan ay’a,kurbanlık hayvanlara,(onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz,sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın,günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Maide Suresi,2)
Allah,rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi,16)
İnsanlardan öylesi vardır ki,Allah’ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah,kullarına karşı şefkatli olandır. (Bakara Suresi,207)
Onların hidayete ermesi,senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir. Ancak Allah,dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak ederseniz,kendiniz içindir. Zaten siz,ancak Allah’ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir. (Bakara Suresi,272)
De ki:“Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında,içinde temelli kalacakları,altından ırmaklar akan cennetler,tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah,kulları hakkıyla görendir.” (Al-i İmran Suresi,15)
Yalnızca Allah’ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip- güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği,yüksekçe bir tepede bulunan,sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah,yaptıklarınızı görendir. (Bakara Suresi,265)
Sabah akşam -O’nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük),senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun. (En’am Suresi,52)
“Biz size,ancak Allah’ın yüzü (rızası) için yediriyoruz;sizden ne bir karşılık istiyoruz,ne bir teşekkür.” (İnsan Suresi,9)

ALLAH KARŞISINDA ACİZLİKLERİNİ BİLİRLER

Dediler ki:“Rabbimiz,biz nefislerimize zulmettik,eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen,gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız.” (A’raf Suresi,23)

Allah,hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine,kazandırdıkları aleyhinedir. “Rabbimiz,unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz,bize,bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz,kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge,Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi,286)

De ki:“Muhakkak beni Allah’tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kurtaramaz ve O’nun dışında asla bir sığınak da bulamam.” (Cin Suresi,22)

De ki:“Allah’ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiç bir şeye) malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben,iman eden bir topluluk için,bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.” (A’raf Suresi,188)

ALLAH’IN AYETLERİNE GÖNÜLDEN BOYUN EĞERLER

Sabredenler,doğru olanlar,gönülden boyun eğenler,infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir. (Al-i İmran Suresi,17)

Onlar ki,Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir;kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler,namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. (Hac Suresi,35)

Şüphesiz,Kitap Ehlinden,Allah’a;size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah’a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah’ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah,hesabı çok çabuk görendir. (Al-i İmran Suresi,199)

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah’a teslim ederse,artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah’a varır. (Lokman Suresi,22)

Hayır,kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim ederse,artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi,112)

Doğrusu İbrahim,yumuşak huylu,duygulu ve gönülden (Allah’a) yönelen biriydi. (Hud Suresi,75)

İman edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rablerine kalbleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar’,işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. (Hud Suresi,23)

‘Gönülden katıksız bağlılar’ olarak,O’na yönelin ve O’ndan korkup-sakının,dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (Rum Suresi,31)

İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim’in dinine uyandan daha güzel din’li kimdir? Allah,İbrahim’i dost edinmiştir. (Nisa Suresi,125)

ALLAH’A GÜVENİP-DAYANIRLAR

Ey Peygamber,sana ve seni izleyen mü’minlere Allah yeter. (Enfal Suresi,64)

Ve dedi ki:“Ey çocuklarım,tek bir kapıdan girmeyin,ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah’tan hiç bir şeyi sağlayamam (gideremem). Hüküm yalnızca Allah’ındır. Ben O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O’na tevekkül etmelidirler.” (Yusuf Suresi,67)

Onlar,kendilerine insanlar:“Size karşı insanlar topla(n)dılar,artık onlardan korkun” dedikleri halde imanları artanlar ve:“Allah bize yeter,O ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi,173)

Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Nahl Suresi,42)

“Bize ne oluyor ki,Allah’a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları O göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah’a tevekkül etmelidirler.” (İbrahim Suresi,12)

Sen,asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter. (Furkan Suresi,58)

Ki onlar,sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Ankebut Suresi,59)

Kafirlere ve münafıklara itaat etme,eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi,48)

“Tamam-kabul” derler. Ama yanından çıktıkları zaman,onlardan bir grup,karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah,karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi,81)

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse,hemen Allah’a sığın. Çünkü O,işitendir,bilendir. (A’raf,200)

Ey iman edenler,Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın;hani bir topluluk,size ellerini uzatmaya yeltenmişti de,(Allah,) onların ellerini sizlerden geri püskürtmüştü. Allah’tan korkup-sakının. Mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler. (Maide Suresi,11)

Eğer Allah size yardım ederse,artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa,ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü’minler,yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi,160)

Eğer onlar yüz çevirirlerse,de ki:“Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O’dur.” (Tevbe Suresi,129)

Musa dedi ki:“Ey kavmim,eğer siz Allah’a iman edip müslüman olmuşsanız artık yalnızca O’na tevekkül edin.” (Yunus Suresi,84)

Sen,artık Allah’a tevekkül et;çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin. (Neml Suresi,79)

YARDIMIN ANCAK ALLAH’TAN OLDUĞUNU BİLİRLER

O zaman sizden iki grup,neredeyse ‘çözülüp geri çekilmek’ istemişti. Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü’minler,yalnızca Allah’a tevekkül etmelidir. (Al-i İmran Suresi,122)

Hamd,Alemlerin Rabbi’nedir. Rahman ve Rahimdir. Din gününün malikidir. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. (Fatiha Suresi,1-4)

Ve de ki:“Rabbim,beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra Suresi,80)

Allah,hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine,kazandırdıkları aleyhinedir. “Rabbimiz,unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz,bize,bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz,kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge,Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi,286)

Karşı karşıya gelen iki toplulukta,sizin için andolsun bir ayet (ibret) vardır. Bir topluluk,Allah yolunda çarpışıyordu,diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah,dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda,basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. (Al-i İmran Suresi,13)

Musa kavmine:“Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki,arz Allah’ındır;ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir.” dedi. (A’raf Suresi,128)

Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. “Hayır” dedi. Nefsiniz,sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp-uydurduklarınıza karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Allah’tır.” (Yusuf Suresi,18)

DAİMA ALLAH’I ANARLAR

Onlar,ayakta iken,otururken,yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz,sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin,bizi ateşin azabından koru.” (Al-i İmran Suresi,191)

Bunlar,iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun;kalbler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur. (Ra’d Suresi,28)

Ey iman edenler,bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman,dayanıklık gösterin ve Allah’ı çokca zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi,45)

(Öyle) Adamlar ki,ne ticaret,ne alış-veriş onları Allah’ı zikretmekten,dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’;onlar,kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar. (Nur Suresi,37)

Rabbini,sabah akşam,yüksek olmayan bir sesle,kendi kendine,ürpertiyle,yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. (A’raf Suresi,205)

Andolsun,sizin için,Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi,21)

Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz,çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah,yaptıklarınızı bilir. (Ankebut Suresi,45)

GÜÇ VE İMKANLARINA DEĞİL SADECE ALLAH’A GÜVENİRLER
Andolsun,Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandırmıştı,fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise,bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti,sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. (Bundan) Sonra Allah,elçisi ile mü’minlerin üzerine ‘güven duygusu ve huzur’ indirdi,sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkâr edenleri azablandırdı. Bu,inkârcıların cezasıdır. (Tevbe Suresi,25-26)

Talut,orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki:“Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse,artık o benden değildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O,kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar):“Bugün bizim Calut’a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah’a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler:“Nice küçük topluluk,daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galib gelmiştir;Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi,249)

KURAN’A KUVVETLE BAĞLANMIŞLARDIR
Evlerinizde okunmakta olan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah,latiftir,haberdar olandır. (Ahzab Suresi,34)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cihad ver. (Furkan Suresi,52)

Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar,işte ona iman edenler bunlardır. Kim de onu inkâr ederse,artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Bakara Suresi,121)

Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar,şüphesiz biz salih olanların ecrini kaybetmeyiz. (A’raf Suresi,170)

İşte bu (Kur’an),önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır. (En’am Suresi,92)

Şüphesiz,Allah’ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma. (Nisa Suresi,105)

Beşerden hiç kimsenin,Allah kendisine Kitabı,hükmü ve peygamberliği verdikten,sonra insanlara:“Allah’ı bırakıp bana kulluk edin” deme (hakkı ve yetki)si yoktur. Fakat o,“Öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz Kitaba göre Rabbaniler olunuz” (deme görevindedir.) (Al-i İmran Suresi,79)

Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur’an’la) hatırlat ki,bir nefis,kendi kazandıklarıyla helake düşmesin;(böylesinin) Allah’tan başka ne bir velisi,ne bir şefaatçisi vardır;her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar,kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır;küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır. (En’am Suresi,70)

Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah’ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse,bil ki,Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz,insanların çoğu fasıklardır. (Maide Suresi,49)

Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz,bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. (Ankebut Suresi,51)

Onlar,kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman,onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. (Furkan Suresi,73)

KURAN AYETLERİ ALLAH KORKULARINI VE İMANLARINI ARTTIRIR
İşte bunlar;kendilerine Allah’ın nimet verdiği peygamberlerdendir;Adem’in soyundan,Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den,İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan,doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah’)ın ayetleri okunduğunda,ağlayarak secdeye kapanırlar. (Meryem Suresi,58)

De ki:“İster ona inanın,ister inanmayın:O,daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman,çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler.” Ve derler ki:“Rabbimiz yücedir,Rabbimizin va’di gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor.” Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kuran) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor. (İsra Suresi,107-109)

Mü’minler ancak o kimselerdir ki,Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. (Enfal Suresi,2)

Allah,müteşabih (benzeşmeli),ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O’ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu,Allah’ın yol göstermesidir,onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah,kimi saptırırsa,artık onun için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer Suresi,23)

Onlar ki,Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir;kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler,namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. (Hac Suresi,35)

ALLAH’A ASLA NANKÖRLÜK ETMEZLER
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki:“Ben,(gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim.” Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki:“Bu Rabbimin fazlındandır,O’na şükredecek miyim,yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse,artık o kendisi için şükretmiştir,kim nankörlük ederse,gerçekten benim Rabbim Gani (hiç bir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır,Kerim olandır. (Neml Suresi,40)

DÜNYA HAYATINA BAĞLANMAZLAR
Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz,kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. (Kehf Suresi,28)

Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin;Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister. (Tevbe Suresi,55)

Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme,onlara karşı hüzne kapılma,mü’minler için de (şefkat) kanatlarını ger. (Hicr Suresi,88)

Onlardan bazı gruplara,kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. (Taha Suresi,131)

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin;Allah bunlarla,ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar inkâr içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. (Tevbe Suresi,85)

Kötü olarak işledikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da onu güzel gören mi (Allah katında kabul görecek)? Artık şüphesiz Allah,dilediğini saptırır,dilediğini hidayete eriştirir. Öyleyse,onlara karşı nefsin hasretlere kapılıp gitmesin. Gerçekten Allah,yaptıklarını bilendir. (Fatır Suresi,8)

Ey iman edenler,ne mallarınız,ne çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten ‘tutkuya kaptırarak-alıkoymasın’;kim böyle yaparsa,artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Münafikun Suresi,9)

AHİRETE YÖNELMİŞLERDİR
Andolsun,sizin için,Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi,21)

Öyleyse,dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar,Allah yolunda savaşsınlar;kim Allah yolunda savaşırken,öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi,74)

Gerçekten biz onları,katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp-anan ihlas sahipleri kıldık. (Sad Suresi,46)

Hiç şüphesiz Allah,mü’minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar,öldürürler ve öldürülürler;(bu,) Tevrat’ta,İncil’de ve Kur’-an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur. (Tevbe Suresi,111)

Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın;o,muttakiler için hazırlanmıştır. (Al-i İmran Suresi,133)

GELECEK ENDİŞESİ TAŞIMAZLAR
Onlara Nuh’un haberini oku. Hani kavmine demişti ki:“Ey kavmim,benim makamım ve Allah’ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben,şüphesiz Allah’a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın),sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin. Eğer yüz çevirecek olursanız,ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim,yalnızca Allah’a aittir. Ve ben,müslümanlardan olmakla emrolundum. (Yunus Suresi,71-72)

Şeytan,sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise,size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır,bilendir. (Bakara Suresi,268)

KADERE TAM İMAN EDERLER
De ki:“Allah’ın bizim için yazdıkları dışında,bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi,51)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki,Biz onu yaratmadan önce,bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu,Allah’a göre pek kolaydır. Öyle ki,elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah’ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah,büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi,22-23)

TÜM ÖZELLİKLERİNİ ALLAH’A BORÇLU OLDUKLARINI BİLİRLER
“Rabbim,Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin,sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı,dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat.” (Yusuf Suresi,101)

Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip:“Eğer doğru sözlüyseniz,bunları bana isimleriyle haber verin” dedi. Dediler ki:“Sen yücesin,bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen,her şeyi bilen,hüküm ve hikmet sahibi olansın.” (Bakara Suresi,31-32)

Dedi ki:“Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa,ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu,rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben,Allah’a iman etmeyen,ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terkettim.” (Yusuf Suresi,37)


BAŞLARINA GELEN HERŞEYİ HAYIR GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİRLER
De ki:“Allah’ın bizim için yazdıkları dışında,bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe Suresi,51)

ALLAH’A,HÜKÜMLERİNE VE ELÇİLERİNE GÖNÜLDEN İTAAT EDERLER
Allah ve Resûlü,bir işe hükmettiği zaman,mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse,artık gerçekten o,apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab Suresi,36)

Ama sizden kim Allah’a ve Resûlü’ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa,ona ecrini iki kat veririz. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır. (Ahzab Suresi,31)

Allah’a itaat edin,peygambere de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz,bilin ki,elçimize düşen,ancak apaçık bir tebliğdir. (Maide Suresi,92)

De ki:“Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun;Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır,esirgeyendir.” (Al-i İmran Suresi,31)

PEYGAMBERLERİN VE ELÇİLERİN YOLUNDADIRLAR
Andolsun,sizin için,Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi,21)

Yoksa siz,Yakub’un ölüm anında,orada şahidler miydiniz? O,oğullarına:“Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde,onlar:“Senin ilahına ve ataların İbrahim,İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz;bizler ona teslim olduk” demişlerdi. (Bakara Suresi,133)

Deyin ki:“Biz Allah’a;bize indirilene,İbrahim,İsmail,İshak,Yakub ve torunlarına indirilene,Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini diğerinden ayırdetmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (Bakara Suresi,136)

“Atalarım İbrahim’in,İshak’ın ve Yakub’un dinine uydum. Allah’a hiç bir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu,bize ve insanlara Allah’ın lütuf ve ihsanındandır,ancak insanların çoğu şükretmezler.” (Yusuf Suresi,38)

PEYGAMBERİN SÜNNETİNE UYARLAR
Onlar ki,yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar;o,onlara marufu (iyiliği) emrediyor,münkeri (kötülüğü) yasaklıyor,temiz şeyleri helal,murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini,üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar,destek olup savunanlar,yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler;işte kurtuluşa erenler bunlardır. (A’raf Suresi,157)Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak